หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

มาเรียนภาษาเกาหลีกันเถอะ

เพิ่งเริ่มอยากเขียนความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีที่ได้เรียนมา แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี เอาเป็นว่าวันนี้ขอแนะนำตัวก่อนนะค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เอกภาษาเกาหลี เคยเข้ารับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาลี หรือที่เรียกกันว่า 한국어능력시험 topik นั้นเอง เราได้ระดับ2
ซึ่งเราไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีเลย แต่ต้องการที่นำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละวันมาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจ และเป็นการฝึกฝน ทบทวนความจำของตัวเองด้วย เราเพิ่งจะเริ่มเขียนอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกจึงไม่รู้จะเริ่มเขียนอย่างไร ผู้รู้สามารถแนะนำเกี่ยวกับการเขียนของเราได้นะค่ะ วันนี้ขอเริ่มต้นเพียงเท่านี้ค่ะ พรุ่งนี้จะนำสิ่งที่เรียนมานำเสนอค่ะ

สักนิดนึงนะค่ะ มาแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีกันค่ะ


เริ่มที่ไวยากรณ์แรกกันเลย
-(이)라고 하다 เรียกว่า...
วิธีการใช้ คำนาม ชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ + (이)라고 하다 ถ้ามีตัวสะกดจะเติม 이 ลงไปด้วย

ยกตัวอย่าง
ไม่ตัวตัวสะกด 저는 마리라고 합니다 เรียกฉันว่ามะลิ
มีตัวสะกด      저는 마이클이라고 합니다 เรียกฉันว่าไมเคิล

ประโยคที่นิยมใช้ในการทักทายกันครั้งแรก

가: 처음 뵙겠습니다.저는 태국에서 온 윤후라고 합나다.
      ยินดีที่ได้เจอ.ฉันมาจากประเทศไทย เรียกฉันว่ายุนฮู
나:만나서 반갑습니다. 저는 율리아입니다.
    ยินดีที่ได้รู้จัก. ฉัน ยูเลีย
คำศัพท์
뵙다     พบ(คำสุภาพ)
만나다  เจอ
반갑다  ยินดี
태국    ไทย
오다     มา

저도 처음 만나서 반갑습니다. 오늘은 안녕....

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

สยาม

จากสยามเป็นไทย

 ในสมัยที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสก้าวขึ้นสู่อำนาจ ปลุกแนวคิดชาตินิยมและการเชื่อฟังผู้นำอย่างมาก ซึ่งจากรายงานการศึกษาในยุคนั้นโดยนักศึกษาประวัติศาสตร์บางคน ได้มีการค้นพบคนไทยที่อยู่ในเวียดนาม และจีนตอนใต้ นอกเหนือไปจากจากกลุ่มไทยใหญ่ในพม่าอีก ทำให้เกิดกระแสที่ต้องการรวบรวมชนเผ่าไทยเหล่านั้นเข้ามาสู่ประเทศ "ไทย" เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในที่สุด จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ ประเทศ ประชาชน และสัญชาติเป็น "ไทย" ตามประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งได้รับการคัดค้านจากบางฝ่ายว่าจะเป็นการทำให้คนเชื้อชาติอื่น เช่น จีน มลายู ไม่รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศ "ไทย" แต่ทว่าในที่สุดประกาศรัฐนิยมก็มีผลบังคับใช้ ทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ไทย ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกลายเป็นสิ่งตกทอดไม่กี่อย่างจากประกาศดังกล่าวมาถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับคำว่า "สวัสดี"